Diensten

Awareness

Inhouse presentatie & dialoog duurzaamheid

Om duurzaamheid op de kaart te zetten binnen uw organisatie kan een inhouse presentatie fungeren als een kick-off om ermee bezig te gaan zodat iedereen gelijkwaardig geïnformeerd is. De presentatie haakt in op actualiteiten en bedrijfsspecifieke duurzaamheidsaspecten. Het bevat de belangrijkste externe ontwikkelingen die op uw bedrijf afkomen, maakt bewust en prikkelt om na te denken over continuïteitsvraagstukken.

Over welke duurzaamheid hebben wij het concreet?

Het wordt eigenlijk een steeds vager begrip omdat het almaar veelomvattender wordt: duurzaamheid…

Waar het eigenlijk op neer komt is:
– Ecologisch houdbaar zijn met je bedrijf;
– Economisch een langetermijnperspectief hebben met je bedrijf;
– Rechtvaardige en stabiele sociale verhoudingen opleveren met je bedrijf.

Laat u informeren over de algemene trends en de verschillende handvatten om te starten met duurzaamheid binnen uw organisatie. Tijdens en na de presentatie is er ruimte om samen te sparren zodat er dialoog ontstaat rondom de duurzaamheidsvraagstukken waar u voor staat.

De duur van deze inhouse meeting duurt ongeveer 2 a 3 uur.

Belafspraak inplannen voor meer informatie

Duurzame verkenning Stakeholders

Dankzij uw stakeholders heeft uw bedrijf bestaansrecht. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor uw stakeholders door verschillende redenen.

Wanneer u besluit om met duurzaamheid bezig te gaan is één van de eerste vragen: wat is belangrijk voor mijn stakeholders? En op welke wijze kan ik hen daarin voorzien?

Dan is een benchmark op duurzaamheidsaspecten bij uw stakeholders een goede eerste start.

Uw bedrijf maakt onderdeel uit van een groter business ecosysteem. Wanneer we naar de natuur kijken, dan blijft een ecosysteem gezond en in balans wanneer alle onderdelen in dat systeem goed op elkaar inspelen. Elk onderdeel heeft bestaansrecht dankzij de andere onderdelen in het systeem.

Daarom bestaat zo’n systeem per definitie door constante feedbackloops om je te kunnen aanpassen aan je externe omgeving.

Stakeholderanalyse duurzaamheidaspecten

Met uw organisatie reageren op veranderingen uit de omgeving.

Hoe doet u dat? De eerste stap is de omgeving in kaart brengen.

Het kan daarom veel opleveren om uw belangrijkste belanghebbenden te analyseren op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  • Welke stakeholders heeft u en wat is hun invloed op en belang bij uw product/dienst?
  • Welke onderwerpen spelen er bij uw belanghebbenden?
  • Welke wensen en eisen stellen ze aan u?
  • Welke (lange termijn) doelen hebben zij voor zichzelf gesteld?
  • Welke raamwerken passen zij toe?
  • Hoe communiceren zei over duurzaaheid?
  • En welke verplichtingen hebben zij richting hun eigen stakeholders?

 

 

Met deze informatie kunt u heel gericht de juiste plek innemen met uw bedrijf in dat business ecosysteem.

Het schetsen van een stakeholder duurzaamheidsanalyse en -benchmark zorgt ervoor dat u de kennis hebt met welke onderwerpen u zich als eerste kunt gaan bezighouden en die de meeste positieve impact zullen gaan hebben op het volledige ecosysteem waarin u zich begeeft.

 

Belafspraak inplannen voor meer informatie

Nulmeting o.b.v. ISO26000 en SDG’s

Om aan de slag te gaan met duurzaam ondernemen, is het handig om eerst te weten waar u staat door middel van een nulmeting. Misschien bent u al verder dan u denkt.

De DuOn-Scan is gebaseerd op internationaal geaccepteerde inzichten en richtlijnen, met name ISO 26000.

.

Duurzaamheidsprofiel

WMKB werkt met de DuOn-Scan. Dit is een meting in de vorm van een of meerdere individuele, gestructureerde interviews met sleutelpersonen in uw organisatie. Het aantal interviews hangt af van de grootte en complexiteit van het bedrijf. Het resultaat van de DuOn-Scan is een compleet Duurzaamheidsprofiel van uw bedrijf of organisatie. In dit maatwerkprofiel ziet u hoe u scoort op alle relevante onderwerpen aan de hand van inzichtelijke grafieken. Ook is een score opgenomen voor de Sustainable Development Goals (SDG’s). Een overzicht van sterke punten en verbeterpunten helpt bij het stellen van prioriteiten. Heldere aanbevelingen laten zien hoe u uw scores verder kunt verbeteren. Het profiel is een goede basis voor het opstellen of verbeteren van uw duurzaamheidsbeleid en de communicatie met uw medewerkers en met de buitenwereld.

Veel ervaring

In de afgelopen jaren is de DuOn-Scan door onze partner DZyzzion en zijn verschillende partners al bij meer dan 450 bedrijven succesvol toegepast, evenals bij een groot aantal organisaties als gemeenten, zorginstellingen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen. Daarmee is er veel ervaring opgedaan, die bij iedere volgende scan weer van pas komt.

Leveranciers

Wilt u, bijvoorbeeld in het kader van ketenverantwoordelijkheid, weten hoe uw leveranciers het doen op duurzaamheidsgebied? Ook daar kan de DuOn-Scan voor worden ingezet.

 

duon scan 2duon scan

Aan de slag…

Wilt u ook weten waar uw bedrijf of organisatie precies staat als het gaat om MVO of duurzaam ondernemen?

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende offerte.

Contact

Milieu & CO2 analyse

In samenwerking met onze partners kunnen wij bedrijven voorzien van een passende CO2-scan analyse.

 

.

WMKB raadt voor MKB-bedrijven de Milieubarometer aan als eerste stap om inzicht te krijgen in milieu-indicatoren. De Milieubarometer is een product van Stichting Stimular.