Diensten

Actie

Project- en procesbegeleiding

U wilt een duurzaam project uitvoeren maar het ontbreekt u aan capaciteit of kennis.

 

Bij een project komen veel dingen kijken. Bijvoorbeeld de manier waarop het project georganiseerd dient te worden, maar ook voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond.

WMKB als projectbegeleider

WMKB neemt graag de begeleiding van een project of proces op zich om u te ondersteunen in de uitvoering.

Kennis over duurzaamheid en circulariteit in combinatie met pragmatisme kenmerkt de werkstijl van WMKB.

Duurzaamheidsstrategie- en uitvoering

U zult de wereld er niet mee redden, een duurzame KPI. Het is toch slechts een druppel op een veel te heet gloeiende plaat? De ambitie om de wereld te willen redden met uw bedrijf is niet wat je moet nastreven. Dit kan uitputtend werken (het is immers nooit voldoende) en er moet ook gewoon verdiend worden om van te kunnen leven. Waar het meer om gaat is hoe verhoudt u en uw bedrijf zich tegenover de maatschappij en het milieu? En is dit ethisch en moreel gezien aanvaardbaar voor uzelf en uw stakeholders?

Meer dan ooit moeten bedrijven zichzelf opnieuw uitvinden, transformeren om op een heldere wijze uit te dragen waar ze voor staan en welke waarden zij creëren met hun product of dienst.

Waardevol zakendoen geeft zingeving en voldoening voor uzelf en uw omgeving. Handelen vanuit een moreel kompas maakt dat je er andere keuzes worden gemaakt door het bedrijf die goed zijn voor mens en milieu. Dat is wat de wereld mooier maakt nu en later.

CSRD-proof rapporteren

De komst van de CSRD is erop gericht dat organisaties aantoonbaar dienen te maken welke concrete stappen zij zetten op duurzaamheidsterrein.

Het betreft zowel de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) als de integrale European Sustainability Reporting Standard (ESRS). Deze zal de losse standaarden zoals NEN, Accounting Standards, GRI integreren tot één nieuwe integrale standaard.

 

 

Rapporteren

Vandaag de dag zijn er veel veranderende omgevingsverwachtingen en -eisen rondom niet-financiële prestatie-indicatoren. Daarvoor is veel (onderliggende) informatie nodig.  Bijvoorbeeld volledige informatie inclusief verduurzamingsdoelen over het verbruik van fossiele brandstoffen, inclusief  de reststroom CO2 uitstoot en afval en de daaraan gekoppelde effecten.

Starten

Om te starten met een periodiek duurzaamheidsproces en strategie binnen uw bedrijf, maken we vanuit een aantal werksessies de start richting CSRD-proof zaken doen en rapporteren.

Contact
Contact

Koploperproject MKB Overijssel

Wat is het Koploperproject? In een Koploperproject gaan bedrijven en organisaties samen aan de slag in groepen van 8 tot maximaal 15 deelnemers uit een bepaalde gemeente, regio of branche. Ze krijgen deskundige begeleiding en leren ook veel van elkaar.

WMKB voert Koploperprojecten uit in samenwerking met DZyzzion, oprichter van het Koploperproject.

 

DZyzzion logo

Presentatie over nulmetingen tijdens een van de workshops van het Koploperproject duurzame accountancy met SRA

Een van de deelnemers aan het Koploperproject duurzame accountancy SRA met de DuOn-Agenda

Hoe werkt het?

In een Koploperproject gaan bedrijven en organisaties samen aan de slag in groepen van 8 tot maximaal 15 deelnemers uit een bepaalde gemeente, regio of branche. Ze krijgen deskundige begeleiding en leren ook veel van elkaar. 

Het project kent een systematische opbouw. Na de startbijeenkomst, waarin de deelnemers elkaar leren kennen, beginnen we met inzicht in de huidige situatie: wat gaat er al goed en wat kan er beter? De nulmeting. De deelnemers worden doorgelicht op duurzaamheid met de DuOn-Scan en de Milieubarometer. Nieuwe kansen en verbetermogelijkheden worden in kaart gebracht.

Vervolgens kijken we vooruit (visie): waar willen we staan over enkele jaren en wat zijn onze ambities? Deze vertalen we vervolgens in een praktisch actieplan.

Zo ontstaat een permanente verbetercyclus (plan-do-check-act) waarmee de deelnemers systematisch steeds verder verduurzamen: klimaatneutraal, circulair, inclusief en meer …

In de laatste stap besteden we aandacht aan een effectieve MVO-communicatie: wat is je verhaal naar je stakeholders toe? In dat kader krijgen de Koplopers een communicatieopdracht mee.

De deelnemers komen een paar keer per jaar bij elkaar, delen kennis en ervaringen en leren zo veel van elkaar: delen is vermenigvuldigen!

Een Koploperproject duurt ongeveer 9 maanden en wordt meestal afgesloten met een openbaar Koplopersymposium. Daar presenteren de Koplopers hun resultaten en ze inspireren andere bedrijven.

De deelnemer die de communicatieopdracht het beste heeft gemaakt, wint de Koploperprijs. Alle Koplopers ontvangen op het symposium het Koplopercertificaat.

 

Koploperproject Overijssel 2023