Diensten

Stap 1: Duurzaamheidshygiëne

Nulmeting duurzaamheid/MVO/circulariteit

Om aan de slag te gaan met duurzaam ondernemen, is het handig om eerst te weten waar u staat door middel van een nulmeting. Misschien bent u al verder dan u denkt.

Op basis van de juiste vragen en kwantitatieve milieu data vormt u een goed startpunt om uw bedrijfsvoering structureel te verduurzamen.

 

.

Duurzaamheidsprofiel

WMKB werkt met de DuOn-Scan. Dit is een meting in de vorm van een of meerdere individuele, gestructureerde interviews met sleutelpersonen in uw organisatie. Het aantal interviews hangt af van de grootte en complexiteit van het bedrijf. Het resultaat van de DuOn-Scan is een compleet Duurzaamheidsprofiel van uw bedrijf of organisatie. In dit maatwerkprofiel ziet u hoe u scoort op alle relevante onderwerpen aan de hand van inzichtelijke grafieken. Ook is een score opgenomen voor de Sustainable Development Goals (SDG’s). Een overzicht van sterke punten en verbeterpunten helpt bij het stellen van prioriteiten. Heldere aanbevelingen laten zien hoe u uw scores verder kunt verbeteren. Het profiel is een goede basis voor het opstellen of verbeteren van uw duurzaamheidsbeleid en de communicatie met uw medewerkers en met de buitenwereld.

Veel ervaring

In de afgelopen jaren is de DuOn-Scan door onze partner DZyzzion en zijn verschillende partners al bij meer dan 450 bedrijven succesvol toegepast, evenals bij een groot aantal organisaties als gemeenten, zorginstellingen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen. Daarmee is er veel ervaring opgedaan, die bij iedere volgende scan weer van pas komt.

Leveranciers

Wilt u, bijvoorbeeld in het kader van ketenverantwoordelijkheid, weten hoe uw leveranciers het doen op duurzaamheidsgebied? Ook daar kan de DuOn-Scan voor worden ingezet.

 

duon scan 2duon scan

Aan de slag…

Wilt u ook weten waar uw bedrijf of organisatie precies staat als het gaat om MVO of duurzaam ondernemen?

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende offerte.

Contact

Milieu & CO2 analyse

In samenwerking met onze partners kunnen wij bedrijven voorzien van een passende CO2-scan analyse.

 

.

WMKB raadt voor MKB-bedrijven de Milieubarometer aan als eerste stap om inzicht te krijgen in milieu-indicatoren. De Milieubarometer is een product van Stichting Stimular.