Koploperproject #1 Overijssel van start

Op 24 januari kwamen elf deelnemers bijeen voor de kick-off van het eerste Koploperproject in Overijssel. IJssel Technologie stelde hiervoor hun locatie ter beschikking. Een mooie groep Koplopers, vooral uit de maakindustrie, maar ook bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf, drukkerij en een golfbaan. Tijdens de kick-off maakten ze kennis met elkaar en het Koploperteam Overijssel. Ze kregen alle ins en outs te horen van het project, waarin ze dit jaar samen met elkaar aan de slag gaan met (verder) verduurzamen.

In november was er al een duurzaamheidsmiddag waarbij gesproken werd over het organiseren van het eerste Koploperproject in Overijssel. Bij deze gelegenheid werd ook Wmkb (Waardenvol MKB) gelanceerd, een nieuw onderdeel van participatiemaatschappij Wadinko uit Zwolle. In samenwerking met DZyzzion is daarna het Koploperproject opgezet. De provincie Overijssel was ook positief over de aanpak van dit project. Ze bleken bereid om het te ondersteunen door de helft van de deelnamekosten voor de eerste 20 Koplopers voor haar rekening te nemen.

De Koplopers worden begeleid door Jaap de Vries van DZyzzion/Koploperproject, Esther Jansen van Wmkb en Harry Mengers, zelfstandig adviseur. Zij stelden zich kort voor, gevolgd door een creatieve voorstelronde door de Koplopers zelf. Dit zijn ze:

 

Esther Jansen gaf vervolgens een introductie over ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulaire economie en benadrukte de urgentie om hiermee aan de slag te gaan als MKB-bedrijf. Niet alleen vanwege de ernst van de problematiek, maar ook om als bedrijf op termijn levensvatbaar te blijven.

Na een korte pauze konden de Koplopers een QuickScan invullen, waarmee ze alvast een eerste indruk kregen van de uitgebreide nulmeting waarmee binnenkort van elke Koploper een integrale nulmeting wordt gemaakt. Bij de bespreking bleek dat een aanzienlijk aantal van de deelnemers al best ver op weg is. Toch gaven ze allemaal aan dat er ook nog genoeg te verbeteren valt en hopen dit in het Koploperproject te gaan ontdekken. Een paar quotes:

B+K Alusystemen: Wij zijn al bezig met duurzaamheid. Zo zijn we al ver met recycling, hebben een gasloos pand en hebben ook meegedaan met de circulair challenge van de Rabobank. We zijn intrinsiek gemotiveerd om met duurzaamheid bezig te zijn willen nu volgende stappen gaan zetten. We zijn opzoek naar een gerichte aanpak van duurzaamheid. Daarom doen we mee met het Koploperproject.

IJssel Technologie: We willen meer grip krijgen op karakter van duurzaamheid en daar impact en gewicht aan geven. Het moet verder gaan dan binnen select groepje in het bedrijf.

Novon Beheer: Wij zijn op zoek naar nieuwe ideeën en inspiratie om te verduurzamen. We doen al heel veel en maken al een paar jaar een duurzaamheidsverslag. Altijd goed om andere verhalen te horen en inspiratie op te doen, zoals bij het Koploperproject.

Aberson: Reden om deel te nemen aan Koploperproject is een verkenning ten aanzien van SDG’s. Wat zijn belangrijke onderwerpen voor Aberson? Samen optrekken en aan het werk gaan is een meerwaarde.

 

Jaap de Vries gaf tenslotte uitleg over de opzet en werkwijze van het project. In de komende maanden krijgen alle Koplopers eerst een individuele nulmeting met de DuOn-Scan en de Milieubarometer. In juni is dan de eerste gezamenlijke workshop, waarin ze de uitkomsten met elkaar gaan delen. Daarna gaan ze aan de slag met het opstellen van een praktische duurzaamheidsagenda en een communicatieopdracht en komen nogmaals bij elkaar.

In november wordt het project afgerond met een openbaar Koplopersymposium.