Koplopers Overijssel op stoom

2e Workshop Koploperproject Overijssel

Na de kick-off op 24 januari en een tussentijdse informele meeting, kwamen de deelnemers aan het Koploperproject Overijssel bij elkaar om de nulmetingen met elkaar te delen. De workshop vond plaats bij de Nederlandse vestiging van Aebi Schmidt in Holten.

De workshop begon met een samenvatting van de uitkomsten van de Milieubarometer. In een serie grafieken was de opbouw van de CO2-footprint van de deelnemers te zien, met diverse kengetallen op het gebied van energie, mobiliteit en afval. Dat gaf veel inzicht in de overeenkomsten en verschillen.

Aansluitend gingen de Koplopers in twee groepen uiteen om de uitkomsten van de nulmeting (DuOn-Scan en Milieubarometer) aan elkaar te presenteren en ervaringen te delen. Een greep uit de bevindingen hebben we op een rijtje gezet.

Bevindingen op een rijtje

Sterke punten en verbeterpunten
Goed inzicht in de sterke punten en de verbeterpunten per bedrijf. De Koplopers gaan hiermee aan de slag de aankomende tijd.

Co2 Footprint in scope 1, 2 en 3
Het Milieubarometerverslag maakt de meetbare milieuprestaties en de CO2-footprint inzichtelijk (in scope 1, 2 en 3) en laat goed zie waar de meeste impact kan worden behaald.

Intern draagvlak creëren
Veel Koplopers zijn begonnen om draagvlak te creëren binnen het bedrijf. Het helpt om het persoonlijk te maken en het te betrekken op de toekomst van de kinderen, geeft Herman Vis van BKAlu aan. Zo zijn de kinderen al eens rondgeleid in het bedrijf.
De medewerkers van Robertpack zijn samen naar een interactieve voorstelling van ‘Het huis van Sarah‘ geweest en dat maakte veel indruk.

Groene stroom is grote Co2-winst
Door inkoop van groene stroom uit Nederland kunnen veel bedrijven hun CO2-footprint fors verlagen. Dat was voor een aantal Koplopers toch nog een eyeopener.

Uitbesteed goederenvervoer
Uitbesteed goederenvervoer was ook een onderwerp van gesprek. Dit valt weliswaar onder de scope 3 emissies, maar toch willen de Koplopers er wel iets mee doen. Dit begint toch met een goed gesprek met de transporteurs. Wellicht kan de logistiek slimmer of kunnen retourstromen worden gecombineerd. Mogelijk biedt de transporteur ook mogelijkheden voor het gebruik van HVO of zelfs elektrische vrachtwagens.

Circulair ondernemen
Circulair ondernemen staat in vergelijking met de energietransitie nog wat aan het begin, maar toch is er bij de Koplopers al veel aandacht voor. Zo is Gerard Bosman van Aberson nu bezig om restanten van serviezen Kringloop Zwolle te gebruiken als grondstof voor bakstenen, terwijl ze anders vaak in wegconstructies worden gebruikt.
De hoeveelheden zijn zo groot, dat er een aanzienlijke hoeveelheid bakstenen kunnen worden gemaakt, waarvan 20% bestaat uit ‘servies-recyclaat’. Dat scheelt veel ruwe grondstoffen.
Ook Euromouldings uit Nijverdal heeft ambities op dit gebied en wil dit jaar nog van 11% naar 15% recyclede grondstoffen.

Kleine ingrepen met grote milieuwinst
Kleine ingrepen kunnen soms veel milieuwinst opleveren, zo vertelde Clint Swager van IJssel Technologie. Door te controleren op persluchtlekkages is daar fors bespaard op energiekosten en daarmee de CO2-uitstoot.

Impact maken bij klanten
De impact op duurzaamheid ligt niet alleen in je eigen bedrijf, maar vaak juist ook in de keten. Zo werkt IJssel Technologie onder meer voor Tata Steel. Door daar processen slimmer in te richten worden grote besparingen gerealiseerd op energie.

Duurzaam inkopen
De Koplopers werden zich ook meer bewust van duurzaam inkopen. Inkopers zijn vaak opgeleid om zo goedkoop mogelijk in te kopen, binnen de gestelde kwaliteitseisen. Duurzaamheid telt daarin vaak niet mee. De Koplopers willen dat graag veranderen. Dat is overigens niet altijd makkelijk, vooral in sectoren waarin de marges erg klein zijn, zoals in de bouw.

Rondleiding Aebi Schmidt

Tot slot kregen we een bijzonder interessante rondleiding door de bedrijfshal van Aebi Schmidt, fabrikant van sneeuwschuivers, veegmachines en allerlei ander materieel.

Vervolg

Alle Koplopers gaan nu prioriteiten aanbrengen in alle aanbevelingen en deze verwerken in een praktische Duurzaamheidsagenda, zodat duurzaam ondernemen een continu verbeterproces wordt, in plaats van allerlei losse acties. Na de zomer worden deze plannen weer in de groep gedeeld.

Wil je ook Koploper worden? Meld je dan hier aan.