Tweede groep Koplopers Overijssel in de startblokken

Nadat de eerste groep Koplopers in Overijssel het Koploperproject nog geen twee weken geleden afsloot met een evaluatiebijeenkomst en een leuke golfclinic, stond op 1 november de tweede groep met 10 prachtige bedrijven alweer in de startblokken. Overijssel gaat ervoor!

De tien deelnemers in deze groep zijn:

  • AKROH Industries B.V., Zwolle

  • Axxor, Zwolle

  • BonsenReuling Accountants & Adviseurs, Lichtenvoorde

  • Cleaning Twente, Hengelo

  • de Rolf groep, Enschede

  • Hartman B.V., Enschede

  • IAA Architecten, Enschede

  • LJ Solutions, Hardenberg

  • StadLandWater BV, Goor

  • SVgroup B.V., Rijssen

Nadat Esther Jansen de aanwezigen welkom heette in de bestuurszaal van het provinciehuis in Zwolle, deed Klaas Korterink, accountmanager economie van de provincie Overijssel, de kickoff. Hij vertelde dat de nieuwe coalitie in de provincie inzet op een nieuwe bestuursstijl, waarbij meer contact met het werkveld wordt gezocht. Daarbij wordt sterk ingezet op een duurzame en toekomstbestendige economie, met focus op het MKB. Klaas: “Om in wielertermen te spreken, we willen vooral het peloton in beweging krijgen, en daar zijn koplopers voor nodig die het goede voorbeeld geven. Het Koploperproject past daar perfect bij”. Hij wenst alle deelnemers veel succes.

Esther en Jaap die de bedrijven in dit project gaan begeleiden stelden zich kort voor en vervolgens gingen de Koplopers in tweetallen met elkaar in gesprek om zich aan elkaar voor te stellen. Daarna stelden ze de ander voor aan de groep. De gemene deler was dat alle deelnemers al druk bezig zijn met verduurzaming en ook hoge ambities hebben. Ze zijn hiervoor intrinsiek gemotiveerd, maar ook de druk vanuit de markt en overheid wordt steeds meer gevoeld. Sommigen krijgen te maken met de aankomende rapportageplicht vanuit de EU, de CSRD.

Jaap legde kort uit wat de deelnemers van het project kunnen verwachten, zoals de nulmeting en de Milieubarometer, de Duurzaamheidsagenda en verbetering van hun MVO-communicatie. Maar vooral ook het leren van elkaar in een aantal workshops.

Na een korte pauze vulden alle aanwezigen de quickscan in, een sterk verkorte versie van de uitgebreide scan die voor de nulmeting wordt gebruikt. De uitkomst: een aantal middenmoters, een paar gevorderden en een paar koplopers. Iedereen is al wel bezig met duurzaamheid, maar de gemene deler was dat het nog ontbreekt aan structuur en een betere borging in de organisatie, waar bij ook alle medewerkers worden meegenomen. Duurzaam ondernemen is niet iets van alleen de directeur of een MVO-coördinator. Op sociaal gebied en behoorlijk bestuur scoren de meeste deelnemers al vrij hoog, maar op milieugebied zijn nog wel veel verbeteringen mogelijk.

Tot slot gaf Esther een korte introductie over toekomstbestendig ondernemen en actuele ontwikkelingen. Daarbij kwamen onder meer aan de orde: de aanleiding voor verduurzaming, de planetary boundaries, de SDG‘s, transities, overheidsbeleid, de CSRD, de positie van Nederland en Europa in de wereldeconomie en de voordelen van duurzaam ondernemen. Haar conclusie, om maar in wielertermen te blijven: bedrijven die voldoende adaptief vermogen hebben om mee te gaan of zelfs koploper te zijn in de transitie, zullen de uiteindelijk winnaars zijn.

Na afloop werden gelijk afspraken ingepland voor de nulmeting, die bij elk bedrijf op locatie wordt gedaan.

Het Koploperproject in Overijssel is een samenwerking tussen Wmkb/Wadinko en DZyzzion en wordt mede-mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Overijssel. De deelnemers in dit tweede project worden begeleid door Esther Jansen (Wmkb/Wadinko) en Jaap de Vries (DZyzzion/Koploperproject).