Verduurzamen in Actie

Afgelopen donderdag 21 maart werd er een workshop van het Koploperproject gehouden in de Melkhal. Hierdoor werd de focus gelegd op de praktische toepassing van duurzaam bouwen. De locatie werd gefaciliteerd door Theo de Bruijn van IAA Architecten waarbij we na afloop een inspirerende rondleiding door de Melkhal hebben gekregen.

Esther Jansen introduceerde het programma, waarbij Jaap de Vries de gezamenlijke uitkomsten van de Milieubarometer presenteerde, vergeleken met grote bedrijven zoals Tata Steel. Door de uitstoot van de deelnemende bedrijven in relatie tot andere grote bedrijven of provincies te laten zien, ontstond er een beter begrip de mate van uitstoot iedereen had ten opzichte van het geheel.

Het identificeren van ‘laaghangend fruit’, zoals nachtelijk stroomverbruik, en het streven naar groene stroom, gas en zelfopgewekte energie waren sleutelthema’s voor bijna alle deelnemende bedrijven. De Werkelijke Energie Intensiteit Indicator (WEii) en elektrisch wagenparkpercentage werden besproken, samen met afvalscheidingspercentages om bedrijven bewust te maken van hun milieu-impact.

We deelden niet alleen successen, maar ook uitdagingen. Problemen rondom het stroomnet kwamen ook voorbij. Het ene bedrijf was al bezig met het bedrijventerrein om hiermee gezamenlijk energie in te kopen in verband met netcongestie. Hierbij werd gebruik gemaakt van één aansluitpunt die vervolgens onderling verdeeld werd aan de andere bedrijven. Tijdens de workshop is er kennis gedeeld en aangeboden om elkaar te helpen bij de stappen om dit te realiseren.

In subgroepen werden nulmetingen besproken, waarbij initiatieven werden gedeeld en nieuwe strategieën werden gesmeed. Het belang van duurzame kernwaarden bij inkoopbeslissingen werd benadrukt, evenals het streven naar sociale impact boven financiële targets. Voorbeelden om draagvlak te creëren werden benoemd, zoals kantinesessies organiseren. Sommige deelnemers staan voor de uitdaging om duurzaamheid te integreren in snel groeiende structuren, terwijl anderen ketensamenwerking en culturele diversiteit als uitdagingen zagen.

Ook werd er benadrukt wat het belang van duurzame kernwaarden is bij inkoopbeslissingen en het creëren van sociale impact boven financiële targets.

De rode draad doorheen deze dag? Samenwerking binnen de keten. Want alleen door samen te werken kunnen we échte vooruitgang boeken op het pad naar een duurzamere toekomst.